Den här svenska hemsidan vill låta alla intresserade läsare få kännedom om ett flertal aspekter av Sri Sathya Sai Baba från Puttaparthi, Indien, som inte har varit allmänt kända tidigare.

Som de flesta läsare kanske vet så är Sai Baba förmodligen den andliga gurun i Indien som har flest anhängare. Han har även ett stort antal anhängare i mer än hundra länder. Hans anhängare tror att han har mirakulösa krafter som gör att han kan manifestera fysiska objekt, utföra healing och återuppväcka döda.

De tror också att han är allestädesnärvarande, allsmäktig och allomfattande. Han påstår även detta själv. Han har under de senaste 84 åren utgett sig för att vara Gud Allsmäktig i fysisk form och påstår också att han är Messias.

Han har  utfört  vissa hedervärda välgörenhetsgärningar under årens lopp och många av hans anhängare uppplever andliga transformationer och lever efter hans lära.

Avsikten här är inte att diskutera hans andliga filosofi, de läror han förespråkar eller hans välgörenhetsprojekt. Vi vill heller inte förespråka någon specifik religion eller tro, liksom ej heller fördöma Sai Babas anhängare.

Syftet är att dokumentera de förstahands-upplevelser som ett antal långvariga anhängare till Sai Baba har haft, vilka kan beskrivas vara en total motsägelse till vad Sai Baba utger sig för att vara. Intentionen är att upplysa läsarna om de här personernas erfarenheter som anhängare till Sai Baba. Läsaren bör därför själv analysera den här informationen och bilda sin egen uppfattning om Sai Baba.

En del av de här berättelserna är tämligen bildrika och rättframma till sin natur och vi råder därför läsaren att använda sitt eget omdöme. Vi har gjort alla ansträngningar vi har kunnat för att verifiera berättelserna från de f d anhängarna.

Ett stort antal massmedia i hela världen har också ansett att innehållet på den här hemsidan är tillräckligt trovärdigt för att publiceras.

Vi tackar dig för att du besöker denna sida och hoppas att du kan ta till dig den här informationen.

Må Sanning, Rättfärdighet och Kärlek leda oss alla.