Fra: INDIEN

Hjemmeside: http://www.indianskeptic.de/html/is_v01/1-6-1.htm

Emne: 

PÅVIRKEDE SATHYA SAI BABA DOMSTOLENE?

 

 

"Baba sagde: ’Jeg behøver ikke bekymre mig om højesteretssagen, for han vil sørge for, at sagen afgøres i min favør’, og det varede også kun et par dage, så hørte jeg, at vi havde vundet retssagen".

Ghorpade, Ex Maharaja af Sandur.

Den omtalte dom blev afsagt den 6/5/1966 af dommerne K. N. Wanchoo, J. C. Shah og S. M. Sikri.

Ovenstående erklæring udløste en undersøgelse af retsprocessen, udført af en dybdeborende journalist, leder af India’s Rationalist (der anser fornuften som basis for tro og viden) Movement. En detaljeret artikel herom kan findes på ovennævnte hjemmeside.

Det blev afsløret, at en af dommerne havde et møde med Sai Baba, medens retssagen blev behandlet, og senere blev en af dommernes sagførerfirma udnævnt til jurister for Ghorpade og hans forretningsimperium.

 

Fra: INDIEN

Kilde: B. Premanand (Leder af IRM)

Emne: 

EN GENNEMGANG AF SAI BABAS UDDANNELSE I MORALSKE VÆRDIER

Det siges, at Sai Baba især lægger vægt på at udvikle de moralske og menneskelige værdier, der mangler i det nutidige system, i sine studerende.

Uddannelsesreformerne kan kun vurderes ved at iagttage den måde, sådanne reformer og uddannelsen som sådan kan forvandle studerende, der optages tilfældigt og fra forskellige samfundslag.

Det skal fremhæves, at adgangen til Sai Babas institutter er betinget af strenge optagelsesprøver, og den endelige udvælgelse foretages af Sai Baba selv. Det vil sige, at kun de bedste elever bliver udvalgt.

Som i tilfældet med Whitefield universitetet (der i 1985 blev lukket i 18 måneder efter opstand af studerende og beboere i landsbyen Kadugodi), må der være noget galt med Sai Babas uddannelsessystem, hvis han ikke er i stand til at holde sådanne særligt udvalgte under kontrol uden at måtte lukke universitetet.

 

Fra: CYPERN

Hjemmeside: http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/4972/eng/spec_e3.htm

Emne: 

ALMAGT, PROBLEMLØSNING & SELVMODSIGELSER

Der er treogtyve sider kritiske diskussioner om de ovenstående specifikke emner. For eksempel i afsnittet om selvmodsigelser:

- Når SB i sine foredrag kommer ind på det specifikke, det særegne eller på noget, som han ikke er vant til at tale om, finder vi de tydeligste kontraster og urimeligheder, hans "alvidenhed og almagt" taget i betragtning.

- For to tusind år siden boede Maria og Josef i et område, der kaldtes Palæstina, i landsbyen Nazareth. Det var vinter. (…) Det var natten mellem den 24. og 25. december. Maria fødte et barn mellem midnat og kl. et. Der var ingen bekvemmeligheder, der kunne lette fødslen.

(Foredrag julen 1988)

Men –

- Julen falder i marts måned, ikke i december. Fordi det er meget koldt i december, og folk derfor er nødt til at holde sig hjemme, plejer de at bruge denne tid til at fejre jul. I virkeligheden blev Jesus født i marts måned.

(Foredrag julen 1998)

Og –

- Nogle siger, at han blev født den 15. september. Men han blev født klokken 3:15 om morgenen den 28. december for 1980 år siden (skrevet i året 1979)

(SSS Vol.XI kap. 3)

 

Fra: Italien

Hjemmeside: h…/bbs?action=m&tid=sathyasaibaba&sid=121733549&mid=12

Emne: 

SAI BABA OM JESUS

"(…) I begyndelsen var selv romerne jøder, og ikke kristne. Det var først efter at Jesus trådte frem, at betegnelsen kristne blev taget i brug. Han (Jesus) sagde, at han var "menneske", hvilket betød, at han var gnisten fra det guddommelige. Dette har briterne oversat til "person", hvilket igen er blevet oversat til "purusha"af Bharatiyas (inderne). Derfor stammer "purusha" eller "persona" oprindelig fra det romerske sprog.

(Foredrag den 24.november 1998)

Hvad kan det betyde: "I begyndelsen var selv romerne jøder"?

De var i hvert fald ikke jødiske som etnisk gruppe, og heller ikke hvad angår religion

Oven i købet afleder Sai Baba sanskritordet "purusha".

Det er nødvendigt at indskyde, at

- sanskrit er et ældre sprog end latin, derfor kan "purusha" ikke være afledt af "persona"

- "persona"s etymologi: af latin persona (= maske, derefter karakter), måske af græsk "prosopon" (= maske) via etruskisk "phersu". Det etruskiske "phersu" er muligvis beslægtet med Persephone. Andre afledte ord: karakter, personlig, personlighed, personificere. En interessant teori om ordets etymologi er: af "per" og "sonare" (= at lyde igennem), der henviser til teatrets træmasker, hvori munden var lavet til at forstærke lyden af stemmen.

 

Fra: INDIEN

Hjemmeside: http://psg.com/~ted/bcskeptics/sbmir/contents.html

Emne: UNDERSØGELSE AF SB’S PÅSTANDE ~

ALVIDENHED

ALMAGT

OPREJSNING AF DØDE

TELEPATISK VIDEN

MATERIALISATIONER

DIVERSE MIRAKLER

HELBREDELSER OG REDNINGER

OPFYLDELDE AF ÆLDGAMLE PROFETIER

Dette er et mere end hundrede sider langt studium af Sai Babas påstande, udført af B. Premanand.

Det indeholder erklæringer fra John Hislop, VK Gokak, V Kanu, Howard Murphet, mrs. Radhakrishna, dr. Haraldsson, dr. Sandweiss, dr. Vaz, Harish Khanna, dr. Krishna Rau, dr. Rajagopalan, David Lane.

Sai Babas erklæringer/versus nøjagtigt ordret referat og/eller historiske beretninger om Winston Churchill, Ramsay Macdonald, Thomas Edison, Einstein, Alexander den Store, Jesus af Nazareth, det Ny Testamente, dateringen af Jesu fødsel, dobbelte redegørelser om stjernen over Bethlehem, religiøse skikke i Judæa, Jesu korsfæstelse, dobbelte redegørelser om Judas Iskariots navn, indisk klassisk musik, pysiske videnskaber, patentlovgivning, etc, etc, etc.

Relevante videnskabsfolk og forskningsresultater, der modsiger påstandene, citeres.

Premanand understreger, at afsnittet om teologi ikke har til hensigt at bestride Sai Babas guddommelighed men kun de beviser, han fremfører for den.

Han tilføjer, at de, som er bekendte med de passager, hvorfra udsnittene er taget, vil være enige i, at Sai Baba henviser til de hellige skrifter for at understøtte sine påstande. Formålet med at medtage disse afsnit og de tilsvarende videnskabelige analyser er at bestride hans nøjagtighed, når han læser og citerer den kristne bibel; ikke hans påståede førstehåndskendskab til hændelserne, der beskrives deri eller hans udlægning af bibelske passager.

Læsere, som er enige i Sai Babas udlægninger og uenige i de videnskabelige tolkninger, har utvivlsomt en forklaring på, at passager, som Sai Baba henviser til, ikke kan findes, eller at halvtreds generationer af bibelforskere har en helt anden fortolkning end Sai Baba af de passager, som findes.

Formålet med at fremlægge dette materiale er alene at vise, at uenigheden eksisterer.

Udgiverens anmærkning: Disse studier er afslørende og oplysende.

 

 

Fra: ATHEN, CYPERN

Hjemmeside: http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/4972/eng/sto_e.htm

Emne: 

REJSE TIL SB OG MIN PERSONLIGE ERFARING

Dette er en stor, omfattende side, der opregner de urealistiske forventninger, som Sai Babas propagandamaskine forårsager, og den efterfølgende forståelse af deres uvirkelighed, af en "rationel og videnskabelig" italiener ved navn Paul Holbach. Umulig at lave et resume af men absolut læseværdig. Klart gennemtænkt og grundig. Pauls hjemmeside behandler også andre specifikke emner som Sai Babas unøjagtigheder i foredrag, ved at præsentere grundig research.

Udgiverens bemærkning: David har haft et antal telefonsamtaler med Paul og anser ham for at være en seriøs og klart tænkende researcher, som har gennembrudt facaden omkring Sai Baba.

 

 

Fra: INDIEN

Kilde: Dr Abraham T. Kovoor

Emne:

DR BHAGAVANTHAM OG SATHYA SAI BABA cirka 1972

Jeg blev indbudt til at give en forelæsning ved det Indiske Teknologiske Institut i Guindy. Under en samtale før forelæsningen fortalte en af instituttets professorer mig, at størstedelen af de unge mennesker, der vælger at læse videnskab og teknologi ikke gør det, fordi de har nogen videnskabelig holdning eller tilbøjelighed, men kun fordi et sådant studium hjælper dem til at få lukrative jobs.

Og årsagen til at nogle af Indiens eminente videnskabsmænd har opgivet deres fag og er blevet devotees af gudemænd i landet er, at de har fundet ud af, at de kan tjene flere penge ved at være hemmeligt aftalte devotees til sådanne svindlere end ved at udøve deres videnskab.

For nogle måneder siden skrev redaktøren af et masseudgivet ugeblad i Indien til mig, at ugebladets redaktion havde besluttet at offentliggøre et symposium om "Sathya Sai Baba – er han en inkarnation af Gud, eller er han en charlatan?", og ønskede, at jeg skulle yde det første bidrag til serien.

Min artikel blev bragt som en serie i tre afsnit. Den blev så efterfulgt af to artikler, der imødegik min afhandling, af dr. S. Bhagavantham, M.Sc.,D.Sc., Ph.D., tidligere videnskabelig rådgiver for Indiens regering.

Dr. Bhagavantham indledte sin artikel med at sige, at han i sin ungdom var rationalist ligesom jeg men havde måttet opgive sin rationalisme efter at have været vidne til nogle af Sai Babas mirakler. Han beskrev derefter talrige "mirakler", som skulle være udført af Sai Baba forskellige steder. Det blev ikke nævnt i nogen af de to artikler, om nogen havde undersøgt og fastslået, at det var ægte mirakler og ikke taskenspillertricks. De to artikler viste tydelige eksempler på, hvor uvidenskabelig en god videnskabsmand kan blive, hvis han bliver offer for en religiøs-manisk neurose eller for grådighed efter usselt mammon.

Af alle de mirakelhistorier der blev nævnt, var der kun en, der kunne efterforskes. Jeg citerer:

Dr.: Bhagavantham:

- Den vidunderlige oplevelse, som en berømt urfabrikant havde for nogle år siden, da han var på rejse i Indien, var ærefrygtindgydende. Efter at have fremstillet en hel serie Seiko ure, lavede han en model af en mere avanceret type og opbevarede den i sit pengeskab for fremtidige tests. Mens han rejste i Indien, besøgte han Sai Babas sted af ren og skær nysgerrighed. Da Sai Baba så en japansk herre blandt sine devotees, materialiserede han en lille pakke ud af luften og gav ham den. Da han åbnede pakken, blev han meget forbløffet over, at den indeholdt det ur, som blev opbevaret i hans pengeskab.

- Da han sammen med uret så silkebånd og etiket med urets nye navn samt prismærket på uret, smeltede alle hans tvivl om Sai Babas guddommelige magt. Han kastede sig for Sai Babas fødder og tilbad ham og har siden været en glødende devotee.

- Tilbage i Japan rystede det ham at se, at det ur, han havde lagt i pengeskabet, ikke var der. Det, hans sekretær fortalte ham, var endnu mere rystende. Sekretæren sagde, at en guddommeligt udseende person med busket hår kom spadserende ind på kontoret en dag, åbnede pengeskabet og gik sin vej med uret.

Tror dr. Bhagavantam, som har misundelsesværdige videnskabelige kvalifikationer, at en afhandling af denne art – som bevis for en mands mirakuløse evner – vil blive accepteret af en akademisk gruppe af videnskabsmænd, hvis den ikke støttes af videnskabelige undersøgelser og idiotsikre vidnesbyrd?

Da dr. Bhagavantam tøvede med at afprøve og verificere sin gudemands mirakuløse evner, besluttede jeg at gøre det selv. Med dette sigte skrev jeg følgende brev til ham:

Colombo-6 11.9.73

Kære dr. Bhagavantham,

Jeg har læst Deres artikel om en japansk urfabrikant, der fik sit eget ur, som blev opbevaret i et pengeskab i Japan, materialiseret ud af luften i Indien af Sai Baba. Min videnskabelige holdning tillader mig ikke at antage denne fantastiske historie som sand uden bekræftelse. Min tvivl forstærkes af referatet af hans privatsekretærs forklaring. En ansvarlig sekretærs første reaktion, hvis en fremmed spadserer ind på kontoret og åbner pengeskabet, vil være at starte alarmen og tilkalde politiet. Da jeg finder det uvidenskabeligt selv for en videnskabsmand at tro på en sådan historie uden at verificere den, beder jeg Dem venligst meddele mig navn og adresse på denne japaner, så at jeg kan få bekræftet, at historien er sand. Dersom De ikke vil hjælpe mig med at foretage denne undersøgelse og tilbageholder oplysningerne, vil det føre til, at jeg mistror Deres oprigtighed og hæderlighed og afskriver alt, hvad De har sagt om Sathya Sai Baba, som lutter usandheder, udspredt med fuldt overlæg af beregning og kapitalinteresser.

Deres, i søgen efter sandheden,

Abraham T Kovoor

Da der efter to måneder ikke var kommet svar fra dr. Bhagavantham, besluttede jeg selv at forfølge sagen. Den japanske ambassade i Sri Lanka skaffede mig navn og adresse på indehaveren af Seiko, firmaet, der fremstiller ure.

I mit brev af 30.10.73 til mr. Sjoji Hattori, præsident for K. Hattori & Co. Ltd., som producerer Seiko ure, refererede jeg dr. Bhagavanthams historie om miraklet og bad ham besvare følgende spørgsmål:

- 1. Har De eller en af Deres partnere på noget tidspunkt besøgt Sai Baba i Indien?

- 2. Materialiserede Sai Baba et ur ud af luften for at give det til Dem eller Deres partner?

- 3. Har Deres privatsekretær fortalt Dem eller nogen af Deres partnere, at en fremmed åbnede pengeskabet og gik sin vej med et ur?

- 4. Er De eller nogen blandt Deres partnere Sai Baba devotee?

Til fordel for talrige uskyldige devotees til gudemænd i Indien, citerer jeg nedenstående mr. Hattoris svar. Jeg gør dette i håbet om, at de vil være fornuftige nok til at indse, at disse charlataner, som går omkring forklædt som hellige mænd, alle vegne har agenter som dr. Bhagavantham, der arbejder efter hemmelig aftale med at propagandere for det enorme svindelnummer og har materielt udbytte af det.

SEIKO – JAPAN (adresse angivet) 8.11.73

Kære dr. Kovoor,

Tak for Deres brev af 30. oktober. Jeg værdsætter Deres interesse i at udføre videnskabelige undersøgelser af paranormale påstande, men jeg er ikke på nogen som helst måde i stand til at hjælpe Dem med yderligere oplysninger vedrørende den mand, De nævner i Deres brev, mr. Sai Baba. Hverken jeg eller noget medlem af min stab har nogen sinde gjort dette individs bekendtskab. Jeg er sikker på, at disse beretninger er fuldkommen grundløse. Jeg må derfor svare negativt på alle Deres fire spørgsmål vedrørende denne hændelse.

Med venlig hilsen

Sgd. Shoji Hattori,

Præsident, K. Hattori & Co.Ltd.

Da jeg modtog dette brev, sendte jeg en fotokopi af mr. Shoji Hattoris brev til dr. Bhagavantham og skrev:

- Hvis mr. Shoji Hattori ikke er den person, Deres historie drejer sig om, så lad mig det venligst vide, og giv mig det korrekte navn og adresse. Hvis jeg heller ikke får svar på dette brev, vil det bekræfte min tro på, at De er agent for Sathya Sai Baba og gør propaganda for ham på beregning og ud fra økonomiske interesser.

Deres sandhedssøgende

Abraham T. Kovoor

Eftersom der ikke er kommet svar, bekræftes jeg i min tro på, at dr. Bhagavantham er i ledtog med Sai Baba.

 

Fra: CANADA

Kilde: Dale Beyerstein, University of British Columbia, Vancouver BC Canada

Emne: 

Svar på et brev fra dr. Elwndur Haraldsson, University of Iceland – oktober 1985

(…) Jeg er enig med Dem, når De skriver i slutningen af Deres bog, at når man ikke kan få en aftale om kontrolleret testning af påståede paranormale kræfter, må man skære igennem og bedømme analogt (lignende i visse henseender) med domme i retspraksis. Af indlysende grunde analogt men ikke identisk.

På dette grundlag forekommer beviserne overvældende imod at tage de påståede materialisationer alvorligt.

Sai Baba bliver taget i at fremhæve sig selv i så mange sammenhænge –tillader at blive kaldt alvidende, skønt hans sproglige færdigheder kun er middelmådige osv. Og ikke alene tillader han det, han påstår det også selv. Han taler på mange måder så letfærdigt, at hans nægtelser af at bruge taskenspillertricks ikke kan tillægges nogen virkelig vægt. De overvældende beviser – i form af filmanalyser, den slappe, anekdotiske måde at fremsætte påstande på etc. peger alt sammen definitivt i denne retning.

Derudover må de omfattende klager over seksuelt lumskeri og vidnesbyrdene om forbindelser med guldhandel - skønt de ikke er afgørende – alvorligt tages i betragtning i helhedsbilledet.

Vedrørende det spørgsmål, De stillede: "Sam Dalal" er et navn opgivet af James Randi. Randi sagde i en telefonsamtale, at Sai Baba "materialiserede" et Seiko ur til en ledende medarbejder fra Seiko ur kompagniet under hans besøg i Indien. Sam Dalal bad Seiko lederen om at få serienummeret oplyst, og fik det, så vidt jeg har forstået. Nummeret blev så sendt tilbage til Japan for at blive eftersporet. Det viser sig at være et ur, som skulle ligge på lager i en forretning ikke langt fra stedet, hvor "materialisationen" fandt sted.

B. Premanand (IRM) nævner, at Kasturi slettede Seiko referencen fra sin bog efter undersøgelsen (…).