Fra: SVERIGE

Kilde: Et regionalt møde.

Emne: 

BREV TIL MEDLEMMERNE OM AT OPLØSE SAI ORGANISATIONEN I SVERIGE

 

Som I ved, har nogle af vore unge drenge bevidnet, at Sai Baba har forulempet dem seksuelt. Det drejer sig om alvorlige seksuelle overgreb; blandt andre ting oralsex.

Yderligere har det vist sig, at materialisationen af vibhuti, ringe etc. er bluff. Det er kun almindelig magi, udført ved fingerfærdighed.

Der foregår storstilet bedrageri og misbrug af donationer i Prasanthi Nilayam. Forholdene på hospitalet er dårlige, og vandprojektet er ufuldstændigt og problemfyldt.

Erklæringerne understøttes af seriøse undersøgelser og personlige vidnesbyrd, hvilket kan læses på internet.

Scotland Yard og andre politiorganisationer efterforsker andre forbrydelser. Det er denne slags informationer, der foreligger.

Vi kan ikke skjule os bag den påstand, at "vi vidste det ikke". Alle i den svenske organisation ved det.

Det er hårde ord, som smerter alle os, der har Baba i hjertet. Men eftersom der fra organisationen er gjort forsøg på at dække over, nedtone og formindske, hvad der er sket og stadig sker, finder vi det nødvendigt at formulere os meget klart og entydigt.

Naturligvis står det enhver frit for at beholde Sai Baba som sin åndelige guide og sit personlige billede af Gud til trods for, hvad der er blevet kendt. Men er det muligt for Sai organisationen i Sverige at bestå?

Vort svar er: For anstændighedens skyld, nej.

Hvad kan vi sige til det menneske, der kommer til organisationen for at få oplysninger om Baba?

Hvad slags budskab vil organisationen udsende på sin hjemmeside på internet?

Kan man blive ved med at sælge bøger, som vi ved beskriver falske facts?

Hvad kan man fortælle en person, som måske har brugt sine sparepenge på en rejse til Baba og så kommer hjem og fortæller, at Baba har misbrugt hans søn, og at de har set ting, der får dem til at tvivle på materialisationernes autenticitet, og at de har hørt rygter om økonomiske uregelmæssigheder?

Svarer vi: "Ja, det vidste vi allerede. Det har været kendt i årevis"?

Den, som ved at "reklamere" for Baba, frister andre til at rejse dertil og donere penge, kan have gjort sig skyldig i at opfordre til kriminalitet.

Så hvad vil organisationens ledere sige, den dag pressen eller politiet ringer på døren og gerne vil vide besked?

Siger de så: "Selvfølgelig vidste vi det, men da vi aldrig selv har haft andet end gode erfaringer med Baba, syntes vi ikke, vi behøvede at tage os af det"?

Nej, kære venner, lad os i stedet ved en magtfuld udmeldelse sende budskabet gennem Sai hierarkiet til Sai Baba selv.

- Dette er, hvad vi har fået at vide, og vi kan ikke acceptere det! Stop de seksuelle overgreb øjeblikkelig, hold op med bluff-materialisationerne og få kompetente og hæderlige personer til at lede aktiviteterne.

Hvis tingenes utilfredsstillende tilstand frivilligt bringes til ophør, er det måske muligt at redde de gode dele. Ellers vil virksomheden før eller senere blive brudt ned ved mere voldsomme metoder ved tiltag fra internationalt politi, presse, internationale serviceorganisationer etc. Så vil alt det gode, der eksisterer, forsvinde sammen med det onde. Og i en sådan skandale kunne Indien som nation lide skade.

Ved at optrevle Sai organisationen i Sverige og udbrede information om det ved en erklæring til alle centrale koordinatorer og andre passende nøglepersoner, vedkender vi os vort ansvar for de personer, som er blevet misbrugt og snydt og for dem, der løber risikoen for at blive misbrugt og snydt.

Denne aktion vil sandsynligvis resultere i, at andre folk i andre lande også begynder at handle og påtager sig deres ansvar.

Vi, undertegnede, og mange andre med os, kræver herved, at præsidenten for Sathya Sai Organisationen i Sverige indkalder til et ekstra årsmøde straks, hvor beslutningen om at opløse foreningen kan træffes på korrekt måde.

Hvis mødet kommer til den konklusion, at selskabet ikke skal opløses, må der foretages en restrukturering og supplerende valg til koordinationskomiteen, eftersom nogle af medlemmerne vil forlade organisationen, og hele centre vil ophøre. Ligeledes må der vælges ny kasserer og ny revisor.

Dette er en tragisk proces for alle. Men arbejdet med vor åndelige vækst stopper ikke med Baba, og nogle af os har allerede diskuteret under hvilke former der kan holdes fortsatte møder for ex-devotees, hvor meditation og studiekredse, andagter og lovprisninger kan finde sted.

Så, med eller uden Baba, sammen eller i adskilte grupper: livet går videre.