Awatar 1 Awatar 2


Conny Larsson
ma 51 lat. Na podstawie i@90 autobiografii powstaje W Hollywood fiim z Dustinem Hotfmanem w roli gtównej.
Conny Larsson jeszcze kilka miesięcy temu byt szczęśliwy, spełniony, mial cel w życiu i wierzył W Boga.

Jest jednym z najsłynniejszych na świecie terapeutów leczących uzależnienia i nauczycielem medytacji. W jego ośrodku w Szwecji mordercy stają się najlagodniejszymi z ludzi, narkomani odsta wiają na zawsze narkotyki, a kanibale przechodzą na Wegetarianizm.
Do niedawna byl przekonany, że we wszystkim pomaga mu moc Sai Baby, l‹tóremu boską cześć oddaje ponad 300 milionów wyznawców, lecz dziś uważa, że czlowiek ten jest... oszustem.

- Sai Baba mamił ludzi, ze jest awatarem, czyli wcieleniem Boga na ziemi.
Dziś wiem, że nie dokonuje żadnych cudów, jest człowiekiem z krwi i kości.
A co więcej, homoseksualistafpedofilemr Niedawno pojechałem z grupą chłopców odwiedzić Sai Babe. Spotkał nas, jak mi się wtedy wydawalo, wielki zaszczyt - dostaliśmy zaproszenie na prywatna audiencję. Dwóm moim podopiecznym, szesnastolatkom, Sai Baba poświęcił więcej uwagi niż innym.
Zostali z nim sam na sam w jego apartamencie. Wyszli przerażeni i hladzi. Guru zmuszał ich do uprawiania seksu, rozbierał, obmacywał. Nie mogłem udawać, że nic się nie stało - opowiada Conny.
W Szwecji zwołał konferencję prasową Opowiedział, co się stało. Wywolał lawinę. Znaleźli się inni chłopcy, których Hindus podobnie wykorzystał, Zgłosili się też ludzie, ktorzy opowiedzieli, wjaki sposób guru czyni cuda, mające przekonać wiemych o jego boskości. - W szatach miał specjalne kieszonki na klejnoty, które potem na oczach tłumów „cudownie” materializował. Wymagało to zręczności i pomysłowości.
Ale łatwiej jest mamić ludzi, którzy spodziewają się cudu. To taka psychologiczna gra... - opowiada Conny.
Rozdafem 22 miliony - Przez wiele lat znajdowałem się pod magnetycznym wpływem Sai Baby - dodaje. - Gdy po raz pierwszy byłem u guru, zapytałem, co zrobić z pieniędzmi. Byłem bogaty, dorobiłem się na niezbyt uczciwych interesach. Usły- szałem: rozdaj pieniadze, Oddać 22 miliony koron? Myślałem, że się przesłyszałem. Nie wahałem się jednak, choć moi znajomi byli pewni, że zwariowałem. Dziś nie mam nic, przynajmniej
w sensie materialnym Oonny spotkał Sai Babe ponad dwadzieścia lat temu. Przedtem był znanym szwedzkim aktorem. Bogatyni człowiekiem. I nauczycielem medytacji. Uczniem innego hinduskiego mędrca - Mahariszi. - Nasze drogi z Mahariszi rozeszły się - tłumaczy. - Czułem, że to nie jest „to”. Moje życie nie miało sensu. Co z tego, że miałem pieniadze, skoro nie miałem celu? Myślałem o samobójstwie... Któregoś dnia postanowiłem się utopić. Szedlem przed siebie, W morze. Zacząłem się modlić: Boze, daj mi znak, uratuj mnie. Woda zalewała mi usta. Nagle coś kazalo mi się odwrócić. Na brzegu stał mężczyzna o śniadej twarzy. Nie sadzilem, że to ktoś ważnyi.. Chciałem iść dalej... Potężna siła „złapała” mnie za szyję i zmusiła, bym wrócił do brzegu. Nieznajomy objał mnie i zaprowadził do
małego dornku przy plaży. Na ścianie wisiało duże zdjęcie. Mężczyzna wskazał na nie i powiedział: Sai Baba. jedź do Indii. Potem... znikł,
Gdy Conny przyjechał do Indii, dostał się na audiencję u guru. Na własne oczy oglądał cuda czynione przez Sai Babe.
Potrafił zmaterializować najróżniejsze przedmioty, uzdrawiać chorych, przewidywać przyszłość... Conny nie miał wtedy żadnych wątpliwości: spotkał awatara - wszechwiedzącego, wszechmocnego, wszechobecnego.
Conny przyznaje, że Hindus jem obda› rzony zdolnościami paranorrnalnjmi. jako vtybitny jogin potrafi się materializoWaé W Wybrzmych pizez siebie miejscach.
- Po powrocie z Indii odnalazlem do- mek ha plaiy. Mieszkala tam stara, sa-
motna kobieta. Na scianie nigdy nie Wisiaio Zadne zdjecie - opowiada Conny.
Medytac/a lekiem Hinduski guru wskazal mu takie cel pomoc ludziom. Gdy Cmmy rozdai wféj majzitek, biagat medrca, by pozwoIH mu zostaé W Indiach. Sai Baba pokrecii przeczqco glowq, Nakaza! mu Wracaé do Szwecji. Stwierdzii, Ze jego miejsce jest przy ludziach odrzuconych przez spoieczerisrwo. I trzeba przyznaé, Ze mial racje. Trzy dni po powrocie z Indii Conny odebrai telefon. To byia Lisbeth, kurator sajdowy. Zapytaia, czy Conny przyjmie pod sW6j dach cziowieka, z ktérym nie Wiadomo, co zrobie. Mlody meiczyzna, Jan, Wyglqdal strasznie, meczyly go drgawki, nie mégi méwié. By! psychiczuym i fizycznym Wrakiem. Pod WpiyWem Connyego zaezqi medytowaé i... zmieniae sie. Potem przybylo dwbch kolejnych narkoman<5W_~ A po mich nztstepni... - Conny Larsson zastanawia sie ehwile. - Dzis do osrodka, ktéry prowadze, W Valdemarsvik W Szwecji, instytucje rzajdowe kieruja( najgroiniejszyeh przestepcéw. Terapia trWa dwa lata i prawie zawsze jest skuteczna. Nasi podopieczni staja, sie normalnymi czionkami spoteczeiistwa. zakiadajq rodziny_ pracujq, Trafiali sie i kanibale. Przewoiono ich z zamknietych zakiadéw psychiatrycznych z opinizj, Ze to dewianei nienadajqcy sie do leczenia.
- Metody, ktére stosuje, odbiegajq od szablonu - tlumzxczy Conny. - Moim zadzmiem jest zmienié ich sposéb myslenia i postrzegania swiata, Staram sie, by odkryli W sobie to, co dobre i zaczeli mysleé pozytt/Wnie. Wiekszoéé z nich nigdy nie zaznala miiosci, nawet W dzieciristwie, - Dzis Wiem, Ze Sai Baba nie jest Bogiem, ale zawdzieczam mu bardzo Wiele. Dzieki niemu prowadze ten osrodek - dodaje.
jednoczesnie przebywa tu nie Wieeej nii dziesieé oséb, Sa, to zaréwno kobiety jak imeiczyini, Nie podaje sie im Zadnych lekéw. Terapia jest prpstaz eieika praca od mna do nocy. Pensjonariusze prowadzq stadnine, Asysrujaj przy narodzinach ire' bakfnw, Iecza, i trenujq konie. Dzieki nim
VW/giyvvajq one najbardziej prestiiowe zaWody, Kaidy mieszka W oérodku dobro Wolnie, ale musi zaakceptowaé regutyz Zadnych uiywek, Wegetariafnskie jedzenie, medytacja, pmca z koiimi.
Do niedawna najwiekszy pokéj poswiecony byi Sai Babie. Nadal po poiu- dniu gromadzz; sie tu Wszysey pensjonariusze i medytlliél, Z mantm; lub bez. Potem sa, dlugie rozmoxw, kaidy opoWiada, jakie ma problemy. Ale W sali medytacyjnej nie Wiszq jui Zadne portrety. Pala( sie swiece, nic Wiecej.
Conny zapmszany jest do wielu krajéw i osrodkéw. Niedawno Wrécil ze Stanfmw Zjednoczonych, gdzie nauczai medytacji wielokrotnych mordercéw, Groiono mi simierciq - Gdy Wierzyiem W Sai Babe, bylo mi
znacznie Iatwiej, po poznaniu prawdy przeiylem szok. Tyle lat Wmawiai ludziom, Ze jprzetransformowal seksualne energie" i jako istota boska jest
ponad ziemskimi sklonnosciami.
A tymczasem uwodzil chlopcéwu, jego otoczenie musiafo 0 tym Wiedzieé. Latwiej jednak byio milczeen. W gre Wchodzq olbrzymie pieniqdze... Sai Baba ma W Indiach Wlasne miasto, szpital, szkoiy, jego najbliisi wspéipracownicy dobrze i Wygodnie Zyjq. Kilku moich znajomych Widziaio, W jaki sposéb Sai Baba dokonuje cudéw: éwiety proszek
Uiburi, ktéry mia! niby uzdrawiaé, guru trzymal miedzy palcami i bez Wqtpienia go nie materializowal. Gdy pytali go 0 to, odpowiadai, Ze sac ludimi maiej Wiaiy i chcial ich Wystawié na prébeu, Hindus ma swoich Wyznawcéw na caiym Swiecie. Conny’emu Wielokrotniegroiono, Ze ujawniajqc swoje rewelacje Wyda na siebie WW/rok, - Nie boje sie. Postqpilem siusznie. Moje ciaio to tylko ,,pojazd”, dusm jest nieSmienelna. Gdy cos mi sie przytmfi, dosmne nastepne ciaio i riastepnzj szanse...
Kim jest zatem Sai Baba? Conny nada! rwierdzi, Ze to nieprzecietny cziowiek. Wiele lat temu bez Wajtpienia by] obdarzony iaskat uzdmwiania... Gdy zaczql wykorzystywae swoje zdolnosci do niemoralnych celéw, moe zostala mu odebrana. Prawdzivw Beg jest bowiem Spmwiedliwy Anna ForeckaFm, Manusz Foreckj, BE&W, arohiwum