RECENSION AV CONNYS BOK 'BAKOM CLOWNENS MASK'

av Åsa Samsioe, Psykolog


Som en röd tråd genom hela den här underbart rika berättelsen om Connys minst sagt ovanliga liv, löper de många sveken, som nästan kom att bli hans död.

Men en stark livskraft och en oändlig kärlek till livet, gör att Conny lyckas resa sig varje gång och gå vidare. Man förundras över den barnsliga oskuld och den totala tillit, som Conny på något märkligt sätt ändå lyckas bevara och bära med sig genom livet.
Det är kanske just detta som gör hans berättelse så oemotståndlig och gripande. Med en aldrig sinande optimism, kastar han sig in i det ena omöjliga projektet efter det andra, som i sin tur leder till märkliga, häpnadsväckande upplevelser och dråpliga episoder.
Allt detta skildras med välgörande humor och distans, på ett modigt, näst intill totalt självutlämnande sätt.

Conny möter inte bara människor som sviker och exploaterar honom, som farbror Pettersson, faderns vän, som utnyttjade honom sexuellt under flera år. I Connys liv finns också alla dessa "skyddsänglar" och räddande "gudinnor", som blir hans "andningshål" och ger hopp i hopplösheten.

Men längtan efter det strålande ljus, fyllt av värme, som Conny upplevde när han som sexåring gick genom isen och hamnade i vattnet, blir en ledstjärna för honom resten av hans liv. Denna nära-döden-upplevelse kom att stå i stark kontrast mot hans känslor av förtvivlan och utanförskap och det mörker, som omgav honom som barn. Hans liv blev nu en kamp för att hålla detta ljus levande inom sig.

En annan viktig händelse är den plötsliga och oväntade närhet, som Conny upplevde till sin för övrigt skrämmande och alkoholiserade far, när denne hämtade hem honom efter olyckstillbudet på isen. Längtan efter den far, som det lilla barnet Conny bara hann få en glimt av, blir en annan röd tråd i hans berättelse, som sannolikt bidrog till att han senare i livet hamnade i klorna på samvetslösa "heliga" män.
Den mest skrupelfrie av dessa är indiern Sathya Sai Baba, som ger sig ut för att vara en Avatar, d v s Gud Fader själv och reinkarnationen av både Rama och Krishna.

Efter att ha läst Connys berättelse, förstår man varför han skulle komma att bli det ideala offret för Sai Babas homosexuella övergrepp.
Alla de viktiga komponenterna fanns där redan från början; den traumatiska barndomen och sökandet efter Ljuset/Fadern.
I relationen till Sai Baba skulle traumat nu iscensättas på nytt.

Människor som råkat ut för sexuella övergrepp som barn kan ibland få svårigheter med gränssättningen mot andra.
Eftersom deras kroppsgränser inte har respekterats, utan har utsatts för ständiga kränkningar, vågar de till slut inte lita på sin rätt att säga nej. Skulden och skammen för det inträffade vänds också vanligtvis inåt mot dem själva; inte mot gärningsmannen. Den här tendensen att vara andra till lags, att inte våga säga nej finns också hos Conny. Särskilt tydlig blir den i hans skildring av hur det gick till när han plötsligt blev markägare på Sri Lanka. Man får en känsla av att en viktig bakomliggande orsak till köpet var Connys oförmåga att säga nej och hans rädsla för att göra abboten besviken. Man kan bara föreställa sig hur många gånger han hamnat i liknande situationer med Sai Baba!

En annan egenskap hos Conny, som måste ha passat Sai Baba som hand i handske, är Connys vilja att dela med sig till andra av sina erfarenheter. När han i sin ungdom prövar på att röka hasch, tror han att han äntligen har återfunnit "Kärleksljuset", som nu har blivit synonymt med Gud eller det kosmiska medvetandet.
Ivrigt låter han sin haschpipa gå runt till dem som är intresserade.
Denna drog skulle senare komma att ersättas av en annan - gurudrogen.

Efter att via Maharishi Mahesh yogi, så småningom ha hamnat hos Sathya Sai Baba, får Conny användning av sina skådespelartalanger och sin karismatiska personlighet. I sin iver att låta alla ta del av budskapet om "Ljuset" åker han land och rike runt både i Sverige och i andra länder, för att missionera om Sai Baba.

Vad han inte orkade eller ville berätta om var "gudens" ständiga kränkningar av hans kroppsgränser. In i det längsta försöker Conny rationalisera övergreppen som helande gudomlig beröring. Varningstecken finns där hela tiden, men de slås bort, förnekas och förpassas till det undermedvetna. Men så småningom börjar något hända med Conny. Ett tvivel börjar ta form, som dessutom tar sig fysiska uttryck. Nu börjar en svår kamp inom honom där han kastas mellan stunder av klarsyn och förnekande.

Som avhoppad anhängare till Sai Baba kan jag känna igen mig i den process som Conny går igenom och den kluvenhet som blir följden.
En del av ens inre har för länge sedan upptäckt och tolkat signalerna på att gurun inte är den han ger sig ut för att vara. En annan del vill helst blunda för allt detta, eftersom ett bejakande av det man ser, skulle kunna innebära att den grund, som man under åratal byggt hela sin existens på, plötsligt vittrar sönder.

De som inte har varit anhängare till Sai Baba och utsatts för den massiva hjärntvätt, som hans sekt utövar, kan ha svårt att föreställa sig vidden av de enorma motkrafter, som aktiveras både hos dem som försöker bryta sig ur sektens gastkramande grepp och hos dem som fortfarande är hans anhängare.

Det är få guruer som liksom Sai Baba utger sig för att vara Gud Fader själv. Och hans anhängare som matats fulla av berättelser om mirakler och som kanske dessutom har egna erfarenheter, tror honom. Sai Baba försöker inte bara påverka sina anhängares sätt att tänka, utan också själva grunden för deras tankeverksamhet - perceptionen. Hans censur drabbar även det som anhängarna ser, hör, känner o s v. Det är en av anledningarna till att många fortsätter att klamra sig fast vid gurun, trots att anklagelserna mot honom är grava.

Trots detta lyckas Conny till slut bryta sig ur den tvångströja, som Sai Baba har påtvingat honom. Till sin hjälp får han andra sanningssökare, som ännu inte har hunnit bli förstörda av sina kontakter med sekten.

Som liten pojke blev Conny mutistisk och tappade talförmågan, sannolikt som en konsekvens av de övergrepp, som han utsattes för. Det skulle dröja många år innan han lärde sig tala normalt igen. Mot bakgrund av detta, kan man inte annat än känna beundran över det oerhörda mod, som den vuxne Conny nu visat prov på. Inte nog med att den Sai Baba, som han under två decennier av sitt liv byggt hela sin trygghet kring, har ryckts undan för honom - dessutom har han fått utstå förtals-kampanjer från sina forna vänner inom Sai Babasekten, som försvarar sin guru med näbbar och klor.

Men den här gången var det ingen som lyckades skrämma honom till tystnad. Den lille pojken, som höll på att inte få börja skolan för att han inte kunde tala, har till slut börjat tala.