PRESSRELEASE: FÖRFATTARAFTON PÅ MALMÖ STADSBIBLIOTEK
DEN 4 AUG. KL 18.00

CONNY LARSSON, f.d. skådespelare vid Malmö Stadsteater välkomnar oss till en författarafton i Röda Rummet på Malmö Stadsbibliotek där han presenterar och läser ur sin nyutkomna bok 'BAKOM CLOWNENS MASK'.

"Guds Lille Clown" har Conny Larsson ofta kallats, när han nu återvänder till Malmö efter 30 år i förskingringen garanterar han oss en spännande afton i humorns och allvarets tecken. Vi minns honom bl a från dåvarande Malmö Stadsteater på 70 talet, i roller som t ex, Clownen Beppo på Nya Teatern eller som Billy Bibbit i Gökboet på Stora Scenen.

Nu möter vi honom i en helt annan miljö, nämligen i det intima Röda Rummet pa Malmö Stadsbibliotek.

Temat för författaraftonen är:
Från mörket till ljus - Sekter, Sex och Sanningar. Är sekter typ KNUTBY, en enskild företeelse i vårt samhälle? Eller är det mer vanligt än gemene man kan föreställa sig? Religiös övertro - oavsett religion, vad får det för resultat? Finns denna övertro inom alla samhällsklasser? Vad kan vi göra för att skapa upplysning runt dessa frågor?


I en panel bestående av bl a författaren själv Conny Larsson, psykiaterna Lars Cederholm och Birgitta Ahltorp, kommer vi belysa dessa frågor i samdiskussion med åhörarna.

Conny kommer först att läsa ur sin bok samt visa filmavsnitt ur de senaste TV-dokumentärer han har medverkat till eller i. Han kommer vidare att berätta om sitt fantastiska liv bland Österländska Gurus och självutnämnda Gudar, som Sai Baba.

I sin första bok "Guds lille Clown" berättar han om den euforiska gyllene sida som alla sektmedlemmar ger yttryck för.
I sin nya bok berättar han om myntets baksida och om den långa resan tillbaka - från mörker till ljus. Om vägen ut ur sekternas väld och vad som hänt honom och hans närmaste därefter. Han berättar för oss med skådespelarens hela inlevelse om vad som ledde honom till teatern och vidare ur den till sekternas euforiska och destruktiva värld där allt tycktes gyllene, vidare berättar han för oss om sin barndoms trauma som ledde honom in på det religiösa sökandets väg, företrädesvis inom de österlandska lärorna. Han berättar öppenhjärtligt för oss om sina tillkortakommanden och erfarenheter på denna väg som till sist ledde honom till upptäckten av att det idag förekommer i världen en vitt utspridd sektverksamhet som långsamt förandrar våra kulturella, politiska och religiösa värderingar.

Inom dessa sekter finns en skrämmande acceptans för sexuella övergrepp mot såväl män, kvinnor och barn, vi har läst om det inom katolska kyrkan, Jehovas vittnen samt en mängd andra organisationer och massmedia översvämmas nästan dagligen av reportage om ämnet. Men görs det något radikalt åt det? Ställs ledarna för sekterna till svars inför sina handlingar eller glöms det mesta bort i den övriga nyhetsfloden? Vad kan vi göra för att skydda oss och våra barn för extrem påverkan?

Dessa och andra viktiga frågor kommer vi att dryfta med publiken. Naturligtvis hoppas vi på stor uppslutning till författaraftonen där Conny Larsson även kommer att i pausen signera sin bok.

Fri entré! Vi bjuder på förfriskningar. Väl mött på författaraftonen torsdagen den 4 aug kl 18

Panelen består bl a av författaren själv Conny Larsson (För Conny Larsson var den indiska Sai Baba-rörelsen hans enda familj i 20 år, en rörelse med noen miljoner anhängare. Conny Larsson har sökt sanningen som narkoman, firats som framstående skådespelare och hjälpt andra i rollen som psykoterapeut. Conny är 57 år, Yrke: Skådespelare, andlig sökare, författare, meditationslärare. Född: I Linköping, uppvuxen i Stockholm. Familj: Särbo med Agge. Bor: I hus på Cypern. Aktuell: Med författarafton på Röda Rummet på Malmö Stadsbibliotek torsdag den 4 aug 2005).

Psykiatern Lars Cederholm (Civilekonom och organisationspsykolog (MA) Columbia University samt diplomerad från Gestalt Institute, Cleveland. Tidigare VD i reseföretag. Arbetar globalt med internationella arbetsgrupper och med "out-of-the-box-resor")

Birgitta Ahltorp (psykologkonsult och driver sedan många år ett konsultföretag, BAPS Birgitta Ahltorp AB, med inriktning på ledarutveckling, teambuilding och career coaching. Hon är idag verksam över hela landet och i de nordiska länderna. Birgitta Ahltorp är fil dr, leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon är författare till flera böcker. Doktorsavhandling 2003 om Ledarskap ur ett Ledningstilsperspektiv)

Detta är ett arrangemang, producerat av GATAB/Lars Hector, Box 4196, 203 13 Malmö. 040-6119949, 0708-117860 * forfattarafton@hector.nu * www.hector.nu

GATAB, dvs Gustav Adolfs torg AB, tillhör de företag som rankats högst i Sverige när det gäller kreditvärdighet under det senaste året (Highest creditworthiness).
Alla svenska företag värderas kontinuerligt när det gäller ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga av Soliditet, som via sitt partnerskap med D&B är världens ledande leverantör av kredit- och marknadsinformation.
Av Sveriges samtliga aktiebolag har endast ett fåtal uppnått högsta kreditvärdighet under det senaste året och GATAB får nu använda den välkända AAA-symbolen i sin marknadsföring. Soliditet använder över 2400 beslutsregler till grund för sin bedömning.
GATAB sysslar idag huvudsakligen med Catering & FestFixeri. Marknadsföring och arrangemang över huvudtaget är vår specialitet - 12 - 1000 tals gäster - kontakta oss NU!

Retur Til Home Page